Cohen bezorgd over kwaliteit rechtsbijstand

Staatssecretaris Cohen (Justitie) rekent op ,,een stevige aanpak van de kwaliteitszorg'' binnen de advocatuur. Het – beperkte – onderzoeksmateriaal dat iets zegt over de kwaliteit van de rechtsbijstand ,,geeft geen aanleiding te denken dat het wel goed zit,'' aldus de bewindsman, die vanochtend de jaarvergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten toesprak in zijn woonplaats Maastricht.

Tijdens de stageperiode van advocaten geldt al tien jaar dat zij naast de begeleiding door hun patroon een verplichte beroepsopleiding volgen. Bovendien is er voor de kantoren een kwaliteitshandboek ontwikkeld. Ook is er onlangs een geschillenregeling ingevoerd voor cliënten, die niet tevreden zijn over de ,,prijs-kwaliteitsverhouding'' van de rechtsbijstand. Cohen wees er verder nog op dat hij binnenkort een wijziging op de Advocatenwet indient, die de Dekens van de Orde meer mogelijkheden biedt een onderzoek in te stellen bij advocatenkantoren die ,,duidelijk dreigen te ontsporen''.

Volgens Cohen blijft echter de vraag of die maatregelen toereikend zijn voor een goede kwaliteit van de advocatuur in Nederland, zeker als het om zaken gaat van cliënten die een zogeheten toevoeging – gesubsidieerde bijstand van een advocaat – krijgen.

Het – beperkte – onderzoek waar Cohen op duidt betreft een enquête die het onderzoeksinstituut van het ministerie heeft uitgevoerd onder stagiaires. Op de vraag of zij zich op het vlak van bestuursrecht niet of matig deskundig achten antwoordt 67 procent bevestigend.

Bij het ambtenarenrecht ligt dat percentage zelfs op 90, op het gebied van asielrecht op 57, terwijl het percentage bij sociale zekerheidrechten op 39 ligt.

,,Ter geruststelling zou men wellicht kunnen stellen dat het hier om stagiaires gaat die onder begeleiding van een ervaren patroon de praktijk voeren. Van de gevestigde advocaten die toevoegingen behandelen op het gebied van bestuursrecht noemt 39 procent zich echter niet tot matig deskundig. Bij het ambtenarenrecht is dit 47 procent, asielrecht 13 procent en sociale zekerheid 27 procent,'' aldus Cohen.

De staatssecretaris vindt dat de kwaliteitscontrole moet verbeteren, maar de verantwoordelijkheid voor opleiding, stage en kwaliteitstoetsing ligt in eerste instantie bij de beroepsgroep zelf. ,,De overheid behoort daarbij afstand te bewaren,'' aldus Cohen.