Brazilië dicht gat budget na uitspraak Gerechtshof

De Braziliaanse regering wil de uitgaven verminderen en de belasting voor bedrijven verhogen om een gat van 1,3 miljard dollar in de begroting te dichten en te voldoen aan de afspraken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit heeft minister van Financiën Pedro Malan gisteren bekendgemaakt.

De maatregelen waren noodzakelijk geworden, nadat het Braziliaanse hooggerechtshof vorige week had bepaald dat voorstellen om de sociale lasten voor federale en gepensioneerde ambtenaren te verhogen in strijd waren met de grondwet. Voor het eerst zouden Braziliaanse ambtenaren iets gaan bijdragen aan hun eigen omvangrijke pensioenen (gemiddeld 7000 gulden schoon per maand). ,,De hele samenleving draait op voor de privileges van een groepje ambtenaren dat toch al tot het best verdienende deel der natie behoort'', aldus staatssecretaris Aloyso Nunes vorige week.

Braziliaanse overheidsfunctionarissen gaan er vanuit dat het overheidsbudget volgend jaar een primair overschot (d.w.z. exclusief rentelasten) van 18 miljard dollar (35 miljard real) zal vertonen, zoals met het IMF was afgesproken in ruil voor een hulppakket van 41,5 miljard dollar. Brazilië zal nu de uitgaven volgend jaar met 650 miljoen dollar verminderen, aldus minister Malan. De rest van de noodzakelijke middelen zullen bedrijven opbrengen door het schrappen van een aftrekpost voor sociale zekerheidspremies.

Malan zei dat de maatregelen tijdelijk zijn en zullen worden opgeheven, zodra het Congres de belastingen voor ambtenaren goedkeurt, waarvoor eerst een amendement op de grondwet nodig is.

De financiële markten reageerden gisteren positief op de besluiten, vooral omdat de belastingmaatregelen niet de winsten of dividendbetalingen naar het buitenland treffen zoals door sommige Congresleden was gesuggereerd.

,,De maatregelen zijn welkom'', aldus Mauro Schneider, chef-econoom van ING Barings in Sao Paulo. De regering ,,heeft snel gereageerd en het is goed dat er slechts twee maatregelen zijn, want investeerders houden niet van een hele serie kleine maatregelen.'' Sommige analisten waarschuwen dat het schrappen van de aftrekpost sommige bedrijven kan schaden, vooral die bedrijven met lage winstmarges voor belasting, zoals detailhandelfirma's en elektriciteitsbedrijven.

Met de nu genomen maatregelen zal naar verwachting de steun toenemen voor een omvangrijke belastinghervormingswet die wordt voorbereid. De wet zal het belastingsysteem vereenvoudigen, door het schrappen van een aantal belastingen en belastingvrijstellingen voor repatriëring van rentebetalingen, aldus Malan. (AP)