Archeologen hebben aan de Verwerhoek ...

Archeologen hebben aan de Verwerhoek (verbastering van `ververshoek', de plaats waar in de Middeleeuwen leer werd geverfd) in het centrum van Maastricht een deel van de uit het midden van de dertiende eeuw daterende stadsmuur blootgelegd. Tegen de bogen stonden woningen en bijgebouwen van Augustinessenklooster die vorige maand zijn gesloopt. De blootgelegde stadsmuur, die tot in de zeventiende eeuw diende als verdedigingslinie, is zestig meter lang en negen meter hoog. Zij verkeert volgens stadsarcheoloog R. Hulst in uitzonderlijk goede staat. Op de vrijgekomen plaats komen een grote ondergrondse parkeergarage en woningen.

(Foto Chris Keulen)