Zalm wil verlaging staatsschuld

Minister Zalm (Financiën) gaat doorrekenen wat de mogelijkheden zijn om de staatsschuld te verlagen. Doel daarvan is dat de rentelast in guldens omlaag gaat. De rentelast bedraagt komend jaar ruim 33 miljard gulden.

Tot nu toe werd in het kabinet alleen gesproken over een verlaging van de schuld in procenten. Op basis van de verwachte economische groei zou de staatsschuld in 2010 dalen tot onder de vijftig procent van het bruto binnenlands product. De schuld van bijna 530 miljard gulden is volgend jaar goed voor ruim 62 procent van het bbp. CDA en VVD pleitten bij de algemene financiële beschouwingen gisteren echter ook voor een daling van de staatsschuld in guldens.

,,Aan de hand van demografische ontwikkelingen moet je kijken wat de kosten voor bijvoorbeeld de AOW en zorg zullen zijn'', zei Zalm. ,,Als blijkt dat je door een verlaging van je renteschuld per saldo geen ombuigingen hoeft te doen voor zorg en vergrijzing, moet je het volgens mij willen. Als het ministerie van Financiën het niet meer wil, wie wil het dan nog wel?''

Zalm onderstreepte echter dat een verlaging van de staatsschuld pas in beeld komt bij een financieringsoverschot. Hoewel de economische prognoses goed zijn en hoogstwaarschijnlijk het behoedzame groeiscenario van 2,25 procent per jaar zullen overtreffen, verwacht hij niet dat nog deze regeerperiode met een eventuele aflossing kan worden begonnen.

Zalm stelde tevens dat de inflatie de komende jaren waarschijnlijk niet verder zal stijgen. Het huidige inflatiepercentage van 2,6 is weliswaar ,,aan de hoge kant'' (0,5 procent hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie), maar volgens de minister nog geen reden tot bezorgdheid. Volgens Zalm is het huidige inflatiecijfer voornamelijk te wijten aan een aantal incidentele factoren, zoals ,,het vroeger dan gebruikelijk verschijnen van de nieuwe wintercollectie''.

Mocht door de extra lastenverlichting van vijf miljard gulden die volgend jaar gepaard gaat met het invoeren van de belastingherziening onverhoopt tot een stijging van het inflatiepercentage leiden, dan zijn ,,maatregelen'' nodig. Wat die maatregelen zijn wilde Zalm gisteren niet zeggen.