Website

Brittannica.com heeft de ontwikkeling van de menselijke tijdwaarneming prachtig in kaart gebracht op de site Clockworks. Dertigduizend jaar geleden legden de voorouders van de homo sapiens reeds de verschillende standen van de maan vast. Daarna kwamen onder andere de clepsydra en de zandloper en sinds 1955 kunnen we met de atoomklok de tijd tot een miljardste van een seconde berekenen. (www.britannica.com/

clockworks/index.html)