VERANTWOORDING

Deze zomer heeft NRC Handelsblad een vragenlijst verstuurd aan de ongeveer 2.300 decanen die werken op de middelbare scholen. De enquête werd gezonden aan de decanen van alle schooltypen met uitzondering van het MBO. Uiteindelijk stuurden 617 geënquêteerden de vragenlijst terug, een respons van 27 procent. Deze relatief lage respons is wellicht te wijten aan de drukke periode waarin de vragenlijst werd verzonden: vlak voor de zomervakantie, een tijd van vergaderingen en andere verplichtingen. De vragen richtten zich vooral op het proces van keuzebegeleiding voor de vervolgstudie van de leerlingen, de tijd die decanen per leerling te besteden hebben en het moment waarop een decaan voor het eerst met een leerling in contact komt. Omdat veel decanen aangaven niet meer in contact te komen met alle leerlingen, maar de begeleiding grotendeels over te laten aan mentoren, zijn niet alle antwoorden eenduidig te interpreteren.