Transportraad bereikt geen akkoord over rijverbod

De transportministers van de EU-landen hebben gisteren in Luxemburg geen besluit kunnen nemen over de rijtijden van vrachtwagen in het weekeinde.

Het weekendverbod is een heet hangijzer. Onder meer Duitsland, Frankrijk en Italie kennen een weekendverbod voor vrachtwagens. Nederland en de Scandinavische landen, die truckers in de weekeinden niets in de weg leggen, willen een einde aan de verschillende regelingen. De kans daarop is voorlopig niet groot. De ministers zijn er niet uit. In december praten ze verder over het onderwerp.

De gezamenlijke vakbonden in Frankrijk, Duitsland, België en Groot-Brittannië zijn voorstander van het weekendrijverbod voor vrachtwagens in heel Europa. Ze kondigden gisteren aan de Nederlandse vakbonden te willen overhalen het verbod te steunen. De vakorganisaties in de grote landen vinden dat chauffeurs onverantwoord lange werktijden hebben.

FNV Bondgenoten reageert vooralsnog afwijzend. Zo'n `rigide' verbodsregeling gaat volgens bestuurder J. Heilig ongetwijfeld gepaard met allerlei uitzonderingsbepalingen en dat werkt niet. ,,Het leidt alleen maar tot chaos en onduidelijkheid'', verwacht hij. De Nederlandse vakbond zet liever in op het opnemen van nog meer vrije weekeinden in de CAO's voor het wegtransport. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben er nu 26. ,,Dat kan worden verhoogd naar 30, 40 of desnoods 52 vrije weekeinden'', aldus Heilig.

De vakbonden en chauffeurs voerden gisteren actie bij grensovergangen in België, Luxemburg en Frankrijk. Bij de grens tussen Frankrijk en Luxemburg stond in de ochtend vijftien kilometer file. Vrachtwagens versperden de weg. Personenwagens werden doorgelaten. Er deden 350 chauffeurs mee. De bonden hebben al nieuwe acties aangekondigd.

De in de ETF samenwerkende vakbonden hopen de bonden in Nederland over de streep te trekken met een terugkeergarantie. Dat betekent dat Nederlandse chauffeurs te allen tijde, dus ook als het weekendverbod is ingegaan, naar de thuisbasis terug mogen keren.

Met weekendverboden is dit voor Nederlandse chauffeurs, en meer nog voor Scandinavische, een groot probleem. De bonden hopen in november een standpunt te presenteren dat door de vakbonden in alle EU-landen wordt gedeeld.