Sufbo's reizen niet

Regelmatig verschijnen in de media uitkomsten van zogeheten representatieve steekproeven. Dat zijn steekproeven waar het gros van de bevolking niet aan heeft meegedaan maar die steevast als uitkomst hebben dat `een kwart van de bevolking' of `meer dan de helft van de bevolking' ergens voor of tegen is. Als de voortekenen niet bedriegen gaan de Nederlandse Spoorwegen als eerste een onderzoek houden onder alle gebruikers van de spoorwegen. ,,De NS hebben volgens Den Besten steeds gezegd dat loketten alleen dichtgaan als de klanten daarmee instemmen'', aldus HP/De Tijd. Het weekblad trok zeven dagen met NS-topman Rob den Besten op en verhaalt onderhoudend over de wederwaardigheden van de man en zijn bedrijf: ,,We kunnen iedere dag constateren dat conducteurs niet omroepen en machinisten niet op tijd vertrekken. Het is niet nog harder rijden met nog meer treinen, maar veel kleinere dingen: voldoende water in schone toiletten. Als de kwaliteit niet verbetert zijn we over tien jaar onze concessie kwijt.'' Als de meerderheid van alle ondervraagde klanten zich uitspreekt tegen het idee om loketten te sluiten, kunnen in ieder geval slechtzienden, ouderen en gehandicapten over tien jaar nog steeds rustig een kaartje kopen.

Bijvoorbeeld richting Oostenrijk – o, nee dat mag niet van De Groene Amsterdammer, althans voorlopig niet. De verkiezingszege van Jörg Haider, afgelopen zondag, heeft onder meer tot de `onverdraaglijke gedachte' geleid dat één op de vier obers die `koffie-met-Sachertorte serveert een aanhanger van Jörg Haider is'. Ook VN breekt de staf over Haider, zijn gedachtengoed en de agressieve verkiezingscampagne. ,,Haider heeft er dertien jaar alles aan gedaan om te bewijzen dat hij geen aanvaardbare regeringspartner is.'' Vreemd dat in het desbetreffende artikel met geen woord wordt gerept over het feit dat de sociaal-democraten en conservatieven er dertien jaar bij hebben gezeten en veel te weinig hebben gedaan om het kwaad te keren. Volgens Elsevier koos de sociaal-democratische bondskanselier Klima ervoor om Haider te negeren – in modern jargon is die Klima een grote sufbo. Hij had stad en land moeten afreizen, naar alle hoeken en gaten waar het verderfelijke zaad van racisme en xenofobie is ontkiemd en moeten luisteren naar mensen die zich, althans voor hun gevoel, bedreigd voelen en zich – door sociaal-democraten als Klima – in de steek gelaten voelen. Maar net als hier te lande geven sociaal-democraten wanneer hun traditionele achterban dingen zegt of denkt die niet en vogue zijn, liever niet thuis.

Sinds enige tijd gaat een groepje mensen 's ochtends vroeg van huis teneinde in het Amsterdamse Vondelpark deel te nemen aan de zogeheten lachmeditatie, weet HP/De Tijd te melden. ,,Schuddebuiken, proesten, hinneken en lachen als een boer met kiespijn. Al die uitingsvormen van de lach zijn iedere ochtend te aanschouwen.'' Dhiraj van Rossum ,,wil mensen op het spoor van vreugde en vrolijkheid brengen. (...) Kinderen lachen vijfhonderd keer per dag, dat is onderzocht, en volwassenen nog maar vijftien keer.'' De vijftig tot honderd kinderen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van mishandeling zijn, logischerwijs, buiten dit onderzoek gehouden alsmede de vele kinderen die dagelijks blootstaan aan mishandeling – hen is het lachen allang vergaan.

Ook de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel, is het lachen vergaan, tenminste als hij de `zegeningen' overziet van de democratische opvoeding – die zegeningen zijn er niet of nauwelijks, zegt hij in een vlammend interview in VN. Hij zegt het niet alleen, hij vindt, betoogt, denkt, noemt, vraagt zich af en zijn analyse is hard: ,,Het gezag heeft zichzelf laten eroderen. Het was naïef van de Nederlandse samenleving en de politiek om te denken dat iedereen van goede wil is.'' De Nederlandse samenleving, dat zijn wij en ons is nimmer via een representatieve steekproef gevraagd of `wij' denken dat iedereen van goede wil is. Logisch, want `iedereen' bestaat niet.

    • Anna Visser