Studie: geen verband Schiphol en jeugdastma

Onderzoekers hebben geen verband kunnen vaststellen tussen luchtwegaandoeningen bij kinderen en luchtverontreiniging in de regio waarin de luchthaven Schiphol ligt.

Dit blijkt uit een gisteren gepresenteerde studie van de Universiteit Wageningen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarbij 2.500 kinderen op dertig basisscholen in de buurt van Schiphol werden onderzocht.

Vooral de milieubeweging heeft dikwijls betoogd dat de luchtverontreiniging, die wordt veroorzaakt door vliegtuigen op en bij Schiphol, ernstig wordt onderschat. Een woordvoerder van Milieudefensie toonde zich vanmorgen niet onder de indruk. Hij wees erop, dat in een onderzoek van de Gezondheidsraad van vorige maand juist wel een verband was gebleken tussen vervuiling en geluidsoverlast bij Schiphol, en fysieke klachten bij omwonenden van de luchthaven.

De onderzoekers van het RIVM en de Wageningse universiteit verrichtten onder meer longfunctiemetingen en deden bloedonderzoek om te bepalen hoe gevoelig de kinderen waren voor allerlei stoffen in de lucht die allergieën kunnen opwekken.

Wel werd vastgesteld dat de luchtverontreiniging op sommige scholen in de regio ernstiger was dan op andere. Dit hing volgens de onderzoekers echter niet zozeer samen met de nabijheid van de luchthaven, als wel met enkele drukke autosnelwegen in de buurt. De longfunctie van de kinderen in de regio Schiphol bleek echter vergelijkbaar te zijn met die van kinderen elders in Nederland. Hetzelfde gold voor de gevoeligheid voor allergenen in de lucht.

Als er in algemene zin werd gekeken naar de gezondheidstoestand van kinderen in de omgeving van de luchthaven Schiphol, bleek dat er zich bij hen iets meer klachten voordoen dan bij kinderen van dezelfde leeftijd elders in Nederland.

De studie maakt deel uit van een groter, meerjarig onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol, dat wordt uitgevoerd op verzoek van het kabinet.