Plan voor beeldinstituut gepresenteerd

Las Palmas, Internationaal Centrum voor Foto, Film en Mediatechnologie. Dat moet de naam worden van het nieuwe instituut voor de beeldcultuur, te vestigen in het voormalige werkplaatsgebouw Las Palmas, op de Kop van Zuid in Rotterdam. Er zullen 158 mensen gaan werken, en de jaarlijks begroting zal 15 miljoen gulden bedragen. Er is 86 miljoen gulden nodig om dit nieuwe centrum op te richten, waarin het Nederlands Foto Instituut (NFI), het Nederlands Fotoarchief (Nfa), het Nationaal Fotorestauratie Atelier (NfrA), het centrum voor nieuwe media V2 en het Nederlands Filmmuseum worden samengevoegd. Van dat bedrag moet nog 24 tot 30 miljoen gulden gevonden worden bij het rijk, het bedrijfsleven en andere financiers. Indien op korte termijn een beslssing wordt genomen kan Las Palmas in 2001 de deuren openen als Rotterdam culturele hoofdstad van Europa is.

Dit staat in het rapport `Las Palmas, het Plan' dat vanochtend werd aangeboden aan de Rotterdamse wethouder Hans Kombrink (cultuur). Het rapport, waarin de hoofdlijnen van de nieuwe instelling worden uitgewerkt, is opgesteld door de directies van de vijf betrokken instellingen. Van deze vijf zullen NFI, Nfa en NfrA gezamenlijk verder gaan als Nederlands Fotomuseum.

Voor het personeel van het Nederlands Filmmuseum, nu nog gespreid over verschillende lokaties in Amsterdam en omstreken, is met de vakbonden een sociaal plan opgesteld. De kosten van dit plan en de verhuiskosten van de deelnemende instellingen worden geraamd op 5 tot 10 miljoen gulden. De film-, foto- en nieuwe media-tak van Las Palmas houden hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

De plannen voor dit nieuwe beeldinstituut werden ingegeven door het door het twee jaar geleden beschikbaar gekomen en door het Prins Bernhard Fonds (PBF) beheerde legaat van amateurfotograaf Hein Wertheimer (25 miljoen gulden). De besteding van het legaat leidde tot een felle strijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Een groot deel van de fotowereld en het PBF zien het geld liever in de hoofdstad besteed. Begin dit jaar dienden beide steden op verzoek van staatssecretaris Van der Ploeg (cultuur) plannen in voor de oprichting van het beeldinstituut. In mei adviseerde de Raad voor Cultuur voor de Rotterdamse optie. Ook Van der Ploeg heeft een voorlopige voorkeur voor Rotterdam bekend gemaakt. Toch lijkt ook Amsterdam nog een kans te maken. Van der Ploeg schreef de Kamer op 22 september dat de voorwaarden in Rotterdam `ondubbelzinnig' het gunstigst zijn, maar hij is, schrijft hij ook, nog steeds in overleg met Amsterdam. Volgende week voert Van der Ploeg overleg met de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor het einde van deze maand wil hij zijn definitieve beslissing bekend maken, zodat de betrokken instellingen hun heleidsplannen kunnen opnemen in de cultuurnota 2001-2004.

    • Eddie Marsman