Meer banen voor allochtonen

Amsterdamse allochtonen lijken voor het eerst te profiteren van de economische groei. Het afgelopen kwartaal daalde de werkloosheid in deze groep met 3 procent. De werkloosheid in de gemeente daalde in totaal met 3,2 procent. Amsterdam heeft op dit moment ruim 53.000 werklozen. Op 1 januari zaten nog 66.000 mensen zonder baan. 12.000 mensen hebben een gesubsidieerde arbeidsplaats.

Dat het goed gaat met de economie blijkt ook uit het aantal nieuwe bedrijfsvestigingen in Amsterdam: in het eerste kwartaal van 1999 waren dat er 500. (ANP)