LICHTE STUDIES

Veel studenten vinden hun studie te licht. De redactie van de Keuzegids vroeg studenten of ze de studie zwaarder vonden dan verwacht, of niet. Gemeten is het saldo van antwoorden: het percentage dat antwoordt `te makkelijk' minus het percentage dat antwoordt `te moeilijk'. In deze lijst zijn alleen de opleidingen opgenomen waarvan studenten in 1999 zijn geënquêteerd. Uit de gids van vorig jaar bleek dat bijvoorbeeld ook leraren- en sociale opleidingen aan het HBO, alsmede bouwkunde en sociologie licht werden bevonden.

Vooral in het HBO blijken veel opleidingen te weinig niveau te hebben. Journalistiek, sociaal-juridische dienstverlening, small business en technische bedrijfskunde spannen de kroon. Deze studies scoren ook op andere onderdelen vaak onvoldoende. Andersom krijgen de zwaardere studies ook betere beoordelingen.

Aan de universiteiten zijn de oordelen gunstiger. De lichtste opleiding is communicatie. Wat opvalt is dat geneeskunde licht wordt bevonden. Deze studie stond lange tijd bekend als zwaar. Maar dat is veranderd sinds het onderwijs is hervormd en veel typische `stampvakken' zijn verlicht.