Korthals wijst op leegstand van cellen

Er staan op dit moment tussen de 1.600 en 1.700 cellen leeg. Rond 1.200 cellen worden thans gerenoveerd of gezuiverd van asbest. Er is een leegstand van 500 cellen nodig als buffer bij grootschalige rellen of evenementen zoals het Europees voetbalkampioenschap in de zomer van het volgend jaar, zo heeft minister Korthals (Justitie) gisteren voorgerekend in een toelichting op een brief over de celcapaciteit, die hij gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In de brief staat dat er volgend jaar een cellenoverschot van 1.095 zal zijn. Een lege cel kost ongeveer 250 gulden per dag en gegeven het overschot is dus sprake van een verspilling van 15 miljoen gulden per jaar. Na een jarenlang tekort aan cellen zoekt minister Korthals nu zoveel mogelijk naar `herbestemming' voor de lege cellen.

Een toren van de Bijlmergevangenis is al in gebruik als tbs-kliniek. Leegkomende celruimte kan ook worden gebruikt voor jeugdige criminelen. Ontwikkelingsmaatschappij Ballast Nedam heeft ook interesse getoond in de Bijlmerbajes en heeft het departement laten weten van het complex een kantorencentrum te willen maken. Het ministerie bestudeert dat idee serieus, omdat de exploitatiekosten van dit complex erg hoog zijn. De Bijlmerbajes heet formeel Over Amstel. Afgelopen zomer opperde het ministerie in twee van de zes torens uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten. Daarop wordt nog steeds gestudeerd.

Volgens minister Korthals is het de Tweede Kamer al langer bekend dat er een overschot aan cellen is. ,,Er is gebouwd op basis van onjuiste prognoses. Ik ben er vorig jaar augstus, september achter gekomen dat het overschot richting 1.600 liep,'' aldus Korthals.

Als reden noemt hij onder meer het hoge bouwtempo na het jarenlange cellentekort en de minder zware straffen die worden uitgedeeld. Daarbij komt ook dat het aantal taakstraffen de laatste jaren gestaag toeneemt.

De Tweede-Kamerfractie van het CDA noemde de ontwikkelingen gisteren ,,ernstig''. Ook het Kamerlid Zijlstra (PvdA) vindt het huidige overschot aan de hoge kant.

Het Kamerlid Niederer (VVD) is geschrokken en spreekt van kapitaalvernietiging. Hij wil daarom een eind maken aan de ,,hoge vlucht van de taakstraffen''.