Kenniscentra voor beroepsziekten in ziekenhuizen

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft de ziekenhuizen en inrichtingen aangewezen die de centra moeten worden voor kennis over een aantal beroepsziekten. Voor aandoeningen aan de luchtwegen is het universitair longcentrum in Groesbeek aangewezen, voor huidaandoeningen de academische ziekenhuizen in Groningen en Amsterdam (Vrije Universiteit). Het centrum voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat komt in het Rotterdamse academisch ziekenhuis. Het Haagse Parnassia coördineert de werkzaamheden van vier andere instellingen die zich concentreren op psychische aandoeningen. De centra krijgen tot en met 2002 samen jaarlijks drie miljoen gulden.