Kamer wil sprint van ministers voor Euro 2000-voetbal

Alle fracties in de Tweede Kamer vinden dat de ministers Peper (Binnenlandse Zaken), Korthals (Justitie) en staatssecretaris Vliegenthart (Sport) meer voortvarendheid moeten tonen bij de aanpak van het Europees voetbalkampioenschap volgende zomer.

Dat bleek gisteren tijdens een overleg met de Kamer. Fractievoorzitter Rosenmöller (GroenLinks): ,,We moeten ervoor oppassen dat Holland Promotie niet Holland Degradatie gaat worden.''

Een meerderheid in de Kamer vindt dat de zwarte handel in toegangsbiljetten tijdens het EK voetbal strafbaar moet worden gesteld, zoals mede-organisator België heeft gedaan. Daar zou een preventieve werking van uitgaan. Maar minister Korthals ziet er niets in. Hij meent dat een goede controle op zwarte handel niet is te handhaven. En daarom gaat het niet aan met ,,symbolische wetgeving'' te komen, aldus Korthals. In meer juridische zin gaat het volgens hem ook niet om een strafrechtelijke, maar om een civielrechtelijke kwestie.

Het merendeel van de fracties denkt niettemin dat sancties op verboden handel in kaartjes toch een geschikt middel is om het probleem aan te pakken. Naar verwachting zullen voor het EK zo'n twee miljoen kaartjes op de naam van de bezoeker worden verkocht. België stelt de voorziene zwarte handel strafbaar op grond van een speciale voetbalwet.

De meeste fracties gaven aan niet tevreden te zijn over het tempo waarin de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie bijdragen aan speciale wetgeving rond het EK. CDA-woordvoerder Atsma: ,,Het gaat allemaal met een wandelgangetje.'' Niet duidelijk bijvoorbeeld is hoeveel agenten waar moeten worden ingezet en hoe die inzet zal zijn bij andere evenementen in dezelfde periode.

Van Heemst (PvdA) zei gisteren op dat punt ,,met een verbaasd gevoel achter te blijven''. Volgens de fractie van het CDA is het duidelijk dat het leger bij de ordehandhaving moet worden ingezet. De andere oppositiepartij, GroenLinks, daarentegen maakte bij monde van Rosenmöller duidelijk ,,absoluut geen groen op straat te willen'' om een voetbaltoernooi ordentelijk te laten verlopen.