Jorritsma ziet voorlopig nog geen eind aan subsidies werven

Minister Jorritsma van Economische Zaken vreest dat het einde van de subsidies van scheepswerven in de Europese Unie nog niet in zicht is.

Zoals de zaken nu staan mogen de EU-lidstaten na volgend jaar geen zogeheten generieke steun meer verlenen en is er een overbruggingsregeling voor de periode tot en met het jaar 2003.

Maar op 9 november komen de industrieministers van de Europese Unie bijeen. En zij zouden wel eens zoveel druk op de Europese Commissie kunnen uitoefenen dat alsnog voor een langere periode steun verleend mag worden, vertelde Jorritsma gisteren in de Tweede Kamer.

Nederland, de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk zijn voor afschaffing van de steun. Maar de zuidelijke lidstaten en Duitsland denken daar anders over. Nederlandse werven oefenen al jaren druk uit in Brussel en Den Haag om de subsidies aan de scheepswerven te beëindigen. De voorgangers van Jorritsma op Economische Zaken, Andriessen en Wijers, hebben dat standpunt ook steeds in Brussel vertolkt. Omdat andere landen steun aan hun scheepsbouwers bleven verlenen, voelde Nederland zich de afgelopen jaren gedwongen door te gaan met subsidies, zij het op een meer bescheiden schaal dan in een aantal andere EU-landen.

Jorritsma voelt er in deze situatie niets voor om het verzoek van de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrei (VNSI), de organisatie van de scheepsbouwers, in te willigen om voor volgend jaar nog meer generieke steun te verstrekken. Zij wil liever bezien hoe de vlag er begin volgend jaar bij hangt en dan alsnog bekijken of binnen de begroting van Economische Zaken geld kan worden gevonden. De Kamerleden konden zich daarin vinden.

De VNSI had er ook op gewezen dat door de belastingherziening, die in 2001 van kracht moet worden, de fiscaal gunstige financiering van schepen via een constructie met commanditaire vennootschappen wordt beëindigd. Volgens Jorritsma zal binnenkort duidelijk worden dat er een nieuwe belastingfaciliteit komt voor schepen, vergelijkbaar met wat het kabinet in petto heeft voor de financiering van de filmindustrie en groen beleggen.