IMF boos op Zimbabwe, bevriest leningen

Het Internationale Monetaire Fonds heeft vandaag geweigerd met de regering van Zimbabwe om de tafel te gaan zitten voor het bespreken van een lening van 140 miljoen dollar. Aanleiding vormt de onthulling, eerder deze week, van de Financial Times in Londen, dat Zimbabwe negenmaal zoveel aan de oorlog in Congo uitgeeft als de officiële aan het IMF gedane opgave.

In augustus van dit jaar ging het IMF akkoord met het verlenen van een krediet van 193 miljoen dollar aan Harare, nadat minister van Financiën Herbert Murerwa de verzekering had gegeven dat zijn land `slechts' 3 miljoen dollar per maand besteedde aan de oorlogsinspanningen in Congo. Het Zimbabweaanse leger staat sinds augustus 1998 het regime van de Congolese president Laurent Kabila bij in het neerslaan van een opstand van rebellen.

De Financial Times wist inzage te krijgen in een intern memorandum van het Zimbabweaanse ministerie van Financiën, waaruit blijkt dat de schatkist elke maand 27 miljoen dollar armer wordt door de oorlog in Congo, negen keer zo hoog als men voorgaf. Maar minister Murerwa zei in een reactie dat het bericht ,,onwaar'' was het bewuste cijfer zou niet de werkelijke uitgave betreffen, maar het bedrag waarom het Zimbabweaanse leger had gevraagd.

Op het hoofdkantoor van het IMF in Washington besloot men niettemin Murerwa niet meteen op zijn woord te geloven, en in afwachting van nader onderzoek zijn leningen aan Zimbabwe of overleg daarover, voorlopig bevroren.

De economie van Zimbabwe maakt al enige jaren een grote crisis door, volgens analisten vooral als gevolg van corruptie en slecht management door de regering van president Robert Mugabe. Het IMF bleef desondanks leningen verstrekken. Voor de dit jaar verstrekte of in het vooruitzicht gesteld kredieten moest Harare aan strenge eisen voldoen. De militaire uitgaven dienden beperkt te worden, de inflatie zou niet meer dan 29,8 procent mogen zijn, het financieringstekort 5,3 procent en de groei van de geldvoorraad 10 procent.

Maar tot nu toe kon Zimbabwe bij lange na niet aan die verplichtingen tegemoet komen. De inflatie is doorgeschoten naar meer dan 60 procent, het financieringstekort en de geldvoorraad lijken onbeheersbaar. Al voor de vertrouwenscrisis over de militaire uitgaven zeiden economische analisten in Zimbabwe eraan te twijfelen of het voor de Zimbabweaanse regering mogelijk zou zijn aan de niet eens zo harde bepalingen uit Washington van het IMF te voldoen.

En nu bestaat er als klap op de vuurpijl ook nog twijfel over de eerlijkheid van de Zimbabweaanse regering. Waren de militaire uitgaven in Congo inderdaad slechts 3 miljoen dollar per maand of loog men daarover? Waarnemers in Harare zeggen dat de Zimbabweaanse troepenmacht van naar schatting 8.000 man, met hun materieel nooit voor 3 miljoen dollar kan worden gefinancierd.