`Grootse verdediging Leemhuis'

Na het debat in Provinciale Staten van Zuid-Holland over de Ceteco-affaire neemt C.Aptroot het op voor `zijn' commissaris en partijgenoot, mevrouw Leemhuis-Stout .

C. (Charlie) Aptroot kwam in april in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, nadat de verkiezingen zijn partij een eclatante overwinning hadden bezorgd. De VVD kreeg 24 zetels en werd daarmee de grootste partij. Maar de liberalen werden buiten de college-onderhandelingen gehouden door, met name, de PvdA'er Jaap Wolf en de CDA'er Jan Heijkoop. Deze twee hebben deze week het veld moeten ruimen naar aanleiding van de Ceteco-affaire. ,,Charley wilde gedeputeerde worden, maar Wolf en Heijkoop haalde een streep door de rekening'', weet een VVD'er te Wassenaar, waar Aptroot, directeur van een handelsbedrijf, twintig jaar actief was in de gemeentelijke politiek.

,,Onzin'', meent Aptroot. ,,Het wethouderschap kostte gewoon te veel tijd, naast mijn reguliere baan. Ik dacht dat ik het in de provinciale politiek wat rustiger aan kon doen. Maar op dit moment maak ik overuren.''

En wie een politiek tevreden liberale fractievoorzitter dacht aan te treffen, komt ook bedrogen uit. ,,Dat is niet op zijn plaats'', zegt Aptroot. ,,Wat er is gebeurd, is om te huilen. Het plaatst het openbaar bestuur en de politiek in een kwalijk daglicht.

,,En Heijkoop en Wolf waren de meest ervaren bestuurders van dit college. Voor het bestuur van de provincie is hun opstappen een aderlating, hoewel ze uiteraard geen andere keus hadden.''

Hij roemt het optreden van zijn partijgenote Leemhuis-Stout, de commissaris van de koningin, die voor het begin van het debat haar opstappen bekendmaakt.

Aptroot: ,,Groots, zoals ze haar verdediging heeft gevoerd. Een markant bestuurder. Ze was tegen het besluit om te gaan bankieren, stemde tegen. Maar ze was gebonden aan het beginsel van collegiaal bestuur en heeft alle consequenties die dat met zich meebrengt op zich genomen.''

Drie hoofdrolspelers zijn vóór het debat opgestapt. Het debat kreeg daarmee het karakter van nakaarten.

,,De commissaris van de koningin, Leemhuis-Stout, en gedeputeerde Heijkoop hebben hun opstappen bekendgemaakt op de plaats waar het hoort: hier in de Provinciale Staten. Ze legden een verklaring af en waren beschikbaar voor het debat. Ze legden de volle verantwoording af. De uitkomst van het debat was inderdaad al bekend. Maar dat was de inzet van Provinciale Staten ook, want die waren met een motie van afkeuring gekomen als ze niet waren opgestapt.

,,Gedeputeerde Wolf heeft de mogelijkheid om hier verantwoording af te leggen niet gekregen van zijn partij. De PvdA wilde de handen vrij hebben en heeft hem afgelopen weekend laten vallen. Hij kon niets anders dan maandag de handdoek in de ring werpen.''

Leemhuis-Stout, Heijkoop en Wolf motiveerden hun besluit om vóór het debat op te stappen door te stellen dat ze dat debat niet wilden belasten met een discussie over de `poppetjes'. Toch ging het de hele dag over die `poppetjes'.

,,Mensen nemen besluiten en zijn dus verantwoordelijk. We kunnen moeilijk discussiëren met dossiers. Het gaat altíjd om de poppetjes.''

De commissie-Van Dijk oordeelt dat huisaccountant Ernst & Young ernstig tekort is geschoten in zijn controlerende taak. U wilt het contract opzeggen en ze tuchtrechtelijk laten vervolgen.

,,Accountancy is geen vrijblijvende zaak. Ze hebben slecht werk geleverd. We moeten die kwestie zakelijk bekijken en op zoek gaan naar een andere huisaccountant. Ernst & Young heeft een wanprestatie geleverd. Dan moet je de mogelijkheid van een schadeclaim onderzoeken.''

Hebt u er vertrouwen in dat de conclusies van het debat worden nageleefd?

,,Er zijn goede afspraken gemaakt om nóg een debacle te voorkomen. Onder leiding van de griffier zijn ook al een aantal zaken aangepakt die dit moeten voorkomen. We hebben een streep gezet onder het verleden.''

U hebt op het ministerie van Binnenlandse Zaken met minister Peper een gesprek gehad over de toekomst.

,,Dat is vertrouwelijk, daar doe ik geen inhoudelijke mededelingen over. Hij heeft onze mening gepeild en de procedure besproken.''

En de naam van Jan Kamminga, de huidige commissaris van de koningin van Gelderland, genoemd als mogelijke opvolger van mevrouw Leemhuis-Stout.

,,Ik doe geen inhoudelijke mededelingen, maar het moge duidelijk zijn dat het wél een VVD'er moet worden.''

    • Cees Banning