Geld voor nationaal herbarium

Nederland krijgt een Nationaal Herbarium (NHN), dat het onderzoek naar plantaardige biodiversiteit gaat bundelen. Het NHN ontstaat door een fusie van de herbaria van de Universiteit Leiden (het Rijksherbarium), de Universiteit Utrecht en de Landbouwuniversiteit Wageningen. Minister Hermans (onderwijs) stelt twee miljoen gulden extra beschikbaar voor de fusie, die in totaal 11,6 miljoen gulden kost.

Het NHN wordt gehuisvest in de drie bestaande faculteiten in Leiden, Utrecht en Wageningen. De universiteiten kunnen op die manier hun eigen onderwijs blijven voortzetten en hun plantencollecties ter plaatse behouden.

De subsidie wordt met terugwerkende kracht per 1 januari ingevoerd. ,,We hadden die twee miljoen al een jaar eerder verwacht, maar de subsidie liep enorme bureaucratische vertraging op'', aldus prof. P. Baas, de directeur van NHN. Desondanks is hij gelukkig met de bijdrage. Met het geld worden openstaande vacatures ingevuld, wordt de samenwerking tussen de drie universiteiten geformaliseerd en een onderzoeks- en onderwijsprogramma opgezet. ,,Dit maakt het verschil uit tussen overleven en het opzetten van een onderzoeksprogramma van internationale allure'', aldus Baas.

In de toekomst richt het NHN zich op onderzoek naar de diversiteit, verspreidinggeschiedenis en verwantschappen van het plantenrijk in Nederland, Europa, tropisch Afrika, Latijns Amerika en zuid-oost-Azië. Het NHN blijft ook beheerder van de zes miljoen geconserveerde planten. Het onderzoek biedt een basis voor alle plantenwetenschappen en draagt bij tot natuurbehoud en duurzaam gebruik van hulpbronnen.