DECANEN

De Nederlandse schooldecanen zijn meestal mannen van middelbare leeftijd. Gemiddeld zijn ze 49,5 jaar oud; 56 procent is ouder dan 50. Binnen afzienbare tijd zal een groot deel van de nu werkzame decanen met de VUT gaan. Dit opent perspectieven voor vrouwen. Want het overgrote deel van de oudere decanen is man, terwijl onder de jongere decanen veel meer vrouwen te vinden zijn. Decanen werken steeds vaker als tweedelijnsfunctionaris; ze zijn coach van mentoren en hebben minder contact met leerlingen. Maar vooralsnog is het decanaat nog altijd een baan die naast het traditionele lesgeven wordt vervuld. Bijna alle geënquêteerde decanen geven les. Het vaakst in het vak Nederlands, maar ook aardrijkskunde- en gymleraren zijn ruim vertegenwoordigd. Gemiddeld besteden zij 12,7 uur per week aan het decanaat. Maar het beroep kost meer tijd dan de school vrijmaakt. Van de ondervraagden zou 64 procent meer tijd willen hebben. De gemiddelde behoefte is 4,1 uur extra.