Biografie

Zojuist teruggekomen van een tiendaags verblijf in Japan ter voorbereiding van Nederland als gastland op de Tokyo International Book Fair in april 2000, las ik nu pas het overzicht van de weekbladen van Anna Visser in NRC Handelsblad van 23 september. Tot mijn stomme verbazing figureer ik erin als ladenlichtster van subsidie voor de biografie van Jef Last, waar ik al jaren aan werk. ,,Te vrezen valt dat deze biografie nimmer het licht zal zien. Subsidiegeld terug dus.''

Van 1985 tot 1991 heb ik drie dagen per week, in mijn free lance-bestaan, aan de biografie gewerkt. Ik heb tientallen mensen gesproken die Jef Last gekend hebben, heb een enorme berg materiaal verzameld in het Letterkundig Museum en op het IISG, en ben onder andere naar Indonesië gereisd waar Last verbleef van 1950 tot 1954 op verzoek van Soekarno. Aan tijd en reizen voor deze biografie heb ik al tienmaal het subsidiebedrag uitgegeven. En vanaf 1991, toen ik een baan met een vijftigurige werkweek kreeg, ben ik er nog steeds aan bezig in de weekeinden en in mijn vakanties. Het gaat langzaam nu, ik geef het toe, maar elke biograaf met een volle baan ernaast kan met mij meevoelen.

Ter geruststelling: het volgend jaar krijg ik drie maanden een sabbatical leave om deze biografie zo ver mogelijk af te ronden. De Arbeiderspers, mijn promotores en mijn subsidiegevers uit het verleden hebben er het volste vertrouwen in. En zij kunnen het weten.

    • Rudi Wester