Arcadis adviseert Russische regering

Niet langer in het wilde weg steun verstrekken, maar een degelijke inkomenstoets invoeren. En meer rekening houden met de armere bevolkingsgroepen, zoals vrouwen en ouderen. Dat zijn twee van de voornaamste aanbevelingen van het adviesbureau Arcadis BMB aan de Russische regering. De afgelopen tweeëneenhalf jaar onderzocht het Arnhemse bedrijf in opdracht van het Russische ministerie van Economische Zaken het sociale beleid in vijf regio's. Veel voorzieningen, waaronder huisvesting, gezondheidszorg, openbaar vervoer en onderwijs, zijn de laatste jaren fors verslechterd door de privatisering van staatsbedrijven. Het kosten van het onderzoek (4,5 miljoen euro, 9,9 miljoen gulden) zijn betaald uit het Tacis-fonds. Dat richtte de Europese Unie destijds op om de overgang naar vrijemarkteconomie in de voormalige Sovjet-Unie te ondersteunen. (ANP)