Aardbevingen

Direct na het bekend worden van de ernstige aardbeving in Turkije kwam in Nederland de hulpverlening op gang. Inzamelingsacties, herdenkingsbijeenkomsten en andere vormen van hulpverlening werden georganiseerd en vrijwel dagelijks deden de media verslag van de situatie.

Hoe geheel anders gaat het nu Taiwan achtereenvolgens door twee zware aardbevingen werd getroffen. Tot nu toe werden 2.024 doden geteld, 8.565 gewonden, 100.000 mensen dakloos en duizenden gebouwen en woningen vernield.

Maar in Nederland werd en wordt men er kennelijk niet koud of warm van. Van hulpverleningsacties of meelevende reacties in enige vorm is nauwelijks sprake, terwijl de media er slechts summier melding van maken. Wat is hiervan toch de reden. Dicteert ook hier Peking hoe gereageerd mag worden op wat er op Taiwan gebeurt?

    • P.J.G.A. Ego