Ziekenhuis: 2000 geen probleem

Zestien ziekenhuizen zijn nog niet klaar voor de millenniumwisseling, zo rapporteerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Zwangere vrouwen zullen zich nog weleens ,,achter het oor krabben'' alvorens rond de jaarwisseling te gaan bevallen in het Carolusziekenhuis in Den Bosch, zo vreest M. Meulemans. Gisteren werd immers bekend dat het ministerie van Volksgezondheid dat ziekenhuis op het matje heeft geroepen omdat het nog niet klaar zou zijn voor de millenniumwisseling. Meulemans, lid van de raad van bestuur, is het daar niet mee eens. ,,Ik kan aantonen dat wij aan het eind van het jaar aan onze zorgplicht kunnen voldoen. Kom maar kijken! Alle apparatuur heeft een `2000-millenniumproof'-sticker. Dat betekent dat er een testrapport onder ligt. Dat is allemaal in orde.''

Tussen mei en september heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg 111 ziekenhuizen bezocht om te zien hoe ver ze waren met de voorbereiding op de jaarwisseling. Alle apparatuur moet zijn getest en zonodig zijn gerepareerd of vervangen. Verder moeten er noodplannen klaarliggen voor als er toch apparatuur uitvalt, moet er extra personeel beschikbaar zijn rond de jaarwisseling en moet de samenwerking met andere hulpdiensten voldoende zijn geregeld.

De meeste ziekenhuizen hebben de mogelijke problemen inmiddels geïnventariseerd en geanalyseerd, aldus de Inspectie in haar rapportage. Zo'n 30 procent is nog bezig met een inhaalslag voor het testen van de apparatuur en slechts 8 procent geeft aan al helemaal klaar te zijn met het repareren van niet-millenniumbestendig materieel. Tien ziekenhuizen kunnen nog niet zeggen wanneer zij zover zullen zijn. 93 ziekenhuizen hebben hun millenniumproject laten toetsen door het Millennium Platform Zorg, ingesteld door minister Borst (Volksgezondheid) om de zorginstellingen te begeleiden.

Zestien ziekenhuizen hebben volgens de Inspectie nog onvoldoende gedaan om de zorgverlening rond de jaarwisseling te waarborgen. Het Bossche Carolusziekenhuis werd om die reden ontboden op het ministerie, evenals het Wilhelminaziekenhuis in Assen. De veertien overige wanpresteerders werden per aangetekende brief tot spoed gemaand. Hierbij ging het om het Ignatiusziekenhuis in Breda, het St. Annaziekenhuis in Oss, Ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom, Academisch ziekenhuis Maastricht, St. Jansgasthuis in Weert, het Eemland in Amersfoort, het Flevoziekenhuis in Almere, het Hofpoortziekenhuis in Woerden, Mesos Overvecht in Utrecht, Waterlandziekenhuis in Purmerend, Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, Leyenburgziekenhuis Den Haag, Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en het Pasteur Ziekenhuis in Oosterhout.

De betreffende ziekenhuizen bestrijden de conclusies van de Inspectie. Volgens Meulemans zijn de gegevens, verzameld in mei, gedateerd. ,,We hadden toen op de intensive care apparatuur die niet millenniumproof was, dat is juist. Die hebben we per 1 september vervangen en volledig uitgetest. Dat had men kunnen weten.'' Sommige zaken zijn nog niet klaar, erkent hij, zoals de `continuïteitsplannen' voor rond de jaarwisseling, maar daarvoor heeft het Carolusziekenhuis volgens hem nog tijd genoeg. ,,Afstemming van het noodplan met de GGD, nog zo'n punt. Daar vindt nu intensief overleg over plaats.''

Over het Haagse Leyenburgziekenhuis concludeerde de Inspectie onder meer dat de `vitale zorgprocessen' rond de jaarwisseling niet gewaarborgd zijn. Daarbij gaat het om afdelingen als intensive care, dialyse en hartbewaking die per se 24 uur per dag moeten draaien. Directeur financiën P.E. van der Meer begrijpt niet hoe de Inspectie aan deze conclusie komt. ,,De vitale zorgprocessen waren in juni al millenniumgereed en dat zijn ze nog steeds.'' Andere conclusies zijn volgens hem gedateerd. Zo zou inmiddels alle niet-vitale apparatuur wel zijn getest, het personeel wel zijn geïnformeerd en zouden er wel afspraken zijn gemaakt met de andere hulpverleners in de regio. Continuïteitsplannen zijn in de maak; eind deze maand moet alles klaar zijn. ,,En dan hebben we nog tijd om dingen dubbel te checken. De bottom line is dat er geen enkel probleem is voor de patiënten.''

Ook het Rotterdamse Ikaziaziekenhuis had volgens directeur beheer J. Versloot de aanmaning niet nodig. Anderhalf jaar geleden is volgens hem begonnen met het testen van de duizenden apparaten. ,,We kwamen vrij weinig tegen dat niet millenniumproof was.'' Nog vijf à zes kleine apparaten, zoals de slagbomen bij de ingang, moeten nog worden aangepast of vervangen. ,,Er zijn al afspraken met de leveranciers wanneer ze die komen repareren.''

Begin september is de inspectie een nieuwe controleronde begonnen. In november volgt een nieuwe rapportage aan minister Borst.