Z-Holland `niet mijn toekomst'

Commissaris van de koningin J.M Leemhuis-Stout kondigde vanmorgen in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland haar vertrek als volgt aan:

,,Ik gaf zo even al aan dat ik het gehele proces op alle fronten van nabij heb meegemaakt en heb willen meemaken. De indringendheid van die beleving, zeker qua inhoud, gevoegd bij mijn conclusie over het blijvend zoeken naar onvolkomenheden, heeft mij al drie weken geleden en ik benadruk dat graag: drie weken geleden tot het besluit gebracht dat en ik parafraseer op mijn installatierede de verdere toekomst van Zuid-Holland niet mijn toekomst zal zijn.

,,Met het kenbaar maken van dat besluit heb ik willen wachten tot ik hier in uw vergadering het woord kon voeren. Mijns inziens is dit de plaats waar dat hoort. En bovendien is deze vergadering die gehouden wordt na het verschijnen van het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie, het tijdstip waarop de radiostilte kan worden doorbroken. Ik wil daarbij wel kwijt, dat de positieve bewoordingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie ten aanzien van mijn rol en positie de uitvoering van mijn besluit hebben vergemakkelijkt.

,,Ik heb mijn eerder genomen besluit maandagochtend vier oktober persoonlijk en officieel medegedeeld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hem verzocht mijn ontslagverzoek door te geleiden naar Hare Majesteit de Koningin. Over de datum van terugtreden vindt nader beraad plaats op verzoek van en in overleg met de minister. Hij heeft mij gevraagd mijn ambt voor een beperkte periode te blijven uitoefenen.''

TOESPRAKENwww.nrc.nl