Wolf

De sociaal-democraat Jaap Wolf was verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hij stemde in met het bankiersbesluit en met de afspraak dit geheim te houden voor Provinciale Staten. Trad maandag af als gedeputeerde van het nieuwe college, nadat dit weekeinde grote druk vanuit de PvdA-gelederen op hem is uitgeoefend. Hij beticht de commissie-Van Dijk van `onzorgvuldigheid en onfatsoenlijkheid', omdat hij niet is gehoord. Van Dijk: ,,Je kunt iedereen wel horen, maar voor onze beeldvorming was dat niet nodig.'' Het CDA beschuldigt Wolf nu van een `vaandelvlucht'. Bij Wolf zelf heet het dat hij is teruggetreden om een `inhoudelijk' debat mogelijk te maken. Hij is ervan overtuigd dat de `poppetjes' er minder toe doen.