Twijfels over orgaan controle op voedsel EU

De Europese Commissie beschouwt een wettelijke garantie van voedselveiligheid ,,van boerderij tot vork'' als een zaak die met de grootste voorrang moet worden geregeld.

Maar Commissievoorzitter Romano Prodi zei gisteren in het Europees Parlement nog niet zeker te weten of hiervoor een onafhankelijk Europees voedselagentschap opgericht moet worden. Als tot zo'n agentschap besloten wordt, staat het voor Prodi ook nog niet vast welke taken dit instituut moet krijgen.

Tijdens een eerder optreden in het Europees Parlement in juli noemde Prodi een onafhankelijk Europees voedsel- en geneesmiddelen-agentschap een middel ,,om te helpen het vertrouwen van de consumenten terug te winnen''. Lidstaten van de Europese Unie hebben vervolgens zeer sceptisch gereageerd op de gedachte van zo'n agentschap.

Zo is er van Nederlandse zijde op gewezen dat een agentschap dat de Europese consumenten kan garanderen dat voedsel in de winkels veilig is, een staf van zeker 4000 ambtenaren moet hebben. Zo'n nieuwe organisatie is niet voorzien in de EU-begroting.

Mede naar aanleiding van kritische opmerkingen uit de EU-lidstaten is binnen de Commissie overwogen de taken van een agentschap te beperken.

Prodi zei gisteren dat een voedselagentschap opgezet zou kunnen worden naar het voorbeeld van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMEA), dat uitsluitend technisch onderzoek doet. Een ander mogelijk voorbeeld voor een Europees agentschap is de Amerikaanse Food and Drug Administration, die veel meer beslissingsbevoegdheden heeft. Maar dit voorbeeld navolgen geeft volgens Prodi problemen met democratische controle.

De Commissievoorzitter noemde een Europees voedselagentschap gisteren slechts ,,een van de manieren'' waarmee bereikt kan worden dat het door gekke koeien en dioxinen geschokte vertrouwen van consumenten kan worden hersteld.

Prodi kondigde verder aan dat de Europese Commissie voor het einde van dit jaar met een witboek over voedselveiligheid zal komen.

    • Ben van der Velden