PvdA en D66: nog meer geld uitgeven

PvdA en D66 willen ondanks de extra één miljard lastenverlichting van twee weken geleden nog steeds het regeerakkoord openbreken om financiële meevallers structureel in te kunnen zetten voor zorg, onderwijs en infrastructuur. In het regeerakkoord geldt nu de zogenoemde Zalm-norm die ervoor zorgt dat de uitgaven aan een maximum zijn gebonden en dat eventuele meevallers alleen aan EMU-tekortreductie en algemene lastenverlichting wordt besteed.

De fracties van PvdA en D66 wezen er gisteren tijdens de algemene financiële beschouwingen op dat het EMU-tekort vrijwel is weggewerkt en dat het regeerakkoord wellicht van een te pessimistische economische groei van 2,25 procent uitgaat. De afgelopen jaren is gebleken dat de economie harder groeit. De verwachting van de twee coalitiepartijen is dat daardoor de komende jaren de uitgaven kunnen worden verruimd. Ook het Kamerlid Vendrik van GroenLinks pleitte daarvoor. Hij meent dat tussen 2000 en 2002 twaalf miljard gulden voor extra uitgaven beschikbaar komt.

Wat het Kamerlid Crone (PvdA) betreft kan nu al een half tot één miljard gulden extra worden uitgegeven aan het openbaar vervoer. Het Kamerlid Bakker (D66) stelde voor meevallers als uitgaven te beschouwen, hetgeen in strijd is met het regeerakkoord. Crone sprak van het ,,iets structureler maken'' van meevallers.

Het Centraal Planbureau (CPB) temperde vanmorgen het optimisme van de PvdA en D66 door te stellen dat er geen enkele reden is het behoedzame groeiscenario uit het regeerakkoord los te laten. Volgens directeur Don van het CPB is het niet zo dat ,,we een jaar na het afsluiten van het regeerakkoord ineens meer weten over de conjunctuur''. Hij pleit voor een verdere aflossing van de staatsschuld.

Dat doet ook coalitiegenoot VVD die vooralsnog niets ziet in het openbreken van het regeerakkoord. De VVD wil de financiële discipline van de afgelopen jaren handhaven. Het Kamerlid Van Beek (VVD) erkent dat de overheidsfinanciën er beter uitzien, maar stelt ,,niet te willen vervallen in oude fouten''. Net als oppositiefractie CDA willen de liberalen de staatsschuld terugdringen. Weliswaar hoeft de 530 miljard gulden schuld van de VVD niet helemaal te worden afgelost, wel zou een substantiële reductie moeten leiden tot lagere renteuitgaven die nu nog jaarlijks zo'n dertig miljard gulden bedragen. ,,Door dat bedrag te verlagen, blijft in de toekomst geld over voor zaken als onderwijs, volksgezondheid en infrastructuur'', aldus Van Beek.

CDA-woordvoerder Balkenende schaarde zich achter de VVD en vroeg minister Zalm om een notitie waarin de mogelijkheden voor de afbouw van de staatsschuld worden verkend.