Provincies willen duidelijkheid over vervolg Betuwelijn

Minister Netelenbos (Verkeer) moet zo snel mogelijk een onderzoek gelasten naar de infrastructurele gevolgen van de aftakkingen van de Betuwelijn. Het onderzoek moet de ,,grote onrust onder de bevolking wegnemen''. Dat zeggen de besturen van Gelderland en Overijssel.

Commissarissen van de koningin Kamminga van Gelderland en Hendrikx van Overijssel vinden het ,,niet-acceptabel'' dat Netelenbos inmiddels heeft laten weten dat de noordoostelijke aftakking van de Betuwelijn niet wordt aangelegd, maar dat ,,ze niet uitlegt wat er dan wel moet gebeuren''. Het onderzoek is met name bedoeld om alle ,,ruis en chaos bij de bevolking van de provincies weg te nemen''. Alle mogelijke scenario's en plannen (noordtak, zuidtak, Hanzespoorlijn, Zuiderzeelijn) moeten nu opnieuw bekeken worden op hun wenselijkheid en haalbaarheid, aldus het tweetal, gisteren na hun tweemaandelijkse overleg.

Het onderzoek zal ook duidelijkheid moeten geven over wat er moet gebeuren met andere infrastructurele werken, zoals de rijksweg A1 en het Twentekanaal. ,,De A1 zal moeten worden verbreed nu de noordtak niet doorgaat. Ook aan het Twentekanaal zullen aanpassingen plaats moeten vinden. We willen alles nu goed in perspectief zien'', aldus een woordvoerder van de provincie Overijssel. De beide provincies zullen het onderzoek bepleiten tijdens een hoorzitting over de Betuwelijn op maandag 25 oktober.

De gezamenlijke actiegroepen langs de Betuwelijn en de aftakkingen naar het noorden en het zuiden gaan intussen steeds meer samenwerken. Dat bleek gistermiddag in Arnhem, waar een aantal verzamelde actiegroepen hun plannen tegen de goederenspoorlijn presenteerde. Zo zijn er op zondag 24 oktober manifestaties in Groessen (bij Duiven) en in Slijk-Ewijk, waar een multimodaal transportcentrum moet komen. Op beide locaties zal op die dag een kunstwerk worden onthuld, ,,waarmee wordt aangegeven dat de grens bereikt is''.

Volgens W. van Eck van Milieudefensie in Nijmegen zien de actiegroepen zo langzamerhand het belang van samenwerken. ,,We kunnen een vuist vormen. Bovendien worden we zo niet tegen elkaar uitgespeeld.''