Provinciale bankiers

Na het vernietigende rapport vorige week van de commissie-Van Dijk over het `bankieren' door de provincie Zuid-Holland, debatteren Provinciale Staten vandaag over deze zogenoemde `Ceteco-affaire'. De provincie verliest mogelijk miljoenen doordat een aan het handelshuis Ceteco verstrekte lening door het bedrijf niet (volledig) kan worden terugbetaald. Gebleken is, dat de provincie op grote schaal in geld handelde, overigens zonder dat Provinciale Staten hier van af wist. De zaak is inmiddels niet zonder personele consequenties gebleven. Portretten van de hoofdrolspelers.