Ov-kaart of kortingskaart

Over een paar jaar reizen studenten misschien niet meer met een ov-kaart, maar met een kortingskaart. Of ze krijgen geen ov-kaart meer, maar geld. Dat staat in een nog vertrouwelijke reactie van de ministers van Onderwijs, Verkeer en Financiën op een onderzoek naar de toekomst van de ov-kaart. De voorkeur van minister Hermans gaat uit naar de week- dan wel weekeindekaart.