Oordeel van rechter gevraagd over wens om verder te leven

De dochter van een tachtigjarige kankerpatiënt eiste gisteren in een kort geding dat het Academisch Medisch Centrum Utrecht alles doet om haar vader leven te behouden.

De tachtigjarige kankerpatiënt Lumbertus Hankes vecht sinds zijn operatie aan een darmtumor in juni voor zijn leven in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht (UMCU). Zijn dochter, Sophie Hankes, vecht ook voor haar vaders leven, in de rechtszaal. Zij eist dat het ziekenhuis ,,alles op alles'' zet om de dood van haar vader te voorkomen.

Volgens de dochter onthouden de artsen haar vader intensieve medische behandeling. Dat is volgens haar in strijd met de uitdrukkelijke levenswens van haar vader, die hij voor opname in het ziekenhuis op schrift heeft gesteld. ,,Hij wil niet dat een ander voor hem beslist wanneer hij sterft.''

Nu moet president H. Schepen van de Utrechtse rechtbank die beslissing nemen.

Advocaat W. Rupert van het UMCU herhaalde het gisteren keer op keer. ,,Het ziekenhuis moet met de handen op de rug gebonden vechten tegen de beschuldigingen.'' De dochter weigert haar vaders medische dossier openbaar te maken. De behandelend artsen van haar vader kunnen daarom geen mededelingen doen over de toestand van Hankes.

Kennis van die medische toestand is volgens de advocaat noodzakelijk om de beslissingen van het ziekenhuis te begrijpen.

Hankes heeft vergevorderde darmkanker, longemfyseem, en ,,zijn conditie is door langdurig verblijf in het ziekenhuis verslechterd.''

Advocaat Rupert voert aan dat Hankes nu al ,,kunstmatig in leven wordt gehouden''.

Volgens de dochter en haar advocate is Hankes ondanks zijn ziekbed ,,goed bij kennis en levendig''. Vanmorgen meldde zij dat haar vader weer kan spreken en weer zelfstandig kan eten.

Hankes kwam door een complicatie na de operatie op de intensive care (IC) te liggen. Toen zijn toestand stabiel was, werd hij overgebracht naar de medium care. Bij een nieuwe inzinking zal het ziekenhuis Hankes niet opnieuw naar de IC overbrengen.

Chirurg Ch. van der Werken van het UMCU verklaarde dat dat voor ,,een patiënt in zo'n slechte, sombere conditie in de verste verte geen uitzicht biedt''. Volgens advocaat Rupert is opname op de intensieve care ,,medisch zinloos''. Hankes' advocate B. Kramer beriep zich op het recht van een ieder op leven. Dat recht op leven staat haaks op het recht van de arts om een medisch zinloze behandeling te weigeren. Een arts kan tuchtrechtelijk worden aangepakt als hij zo'n behandeling toch uitvoert.

Sophie Hankes zegt dat haar vader haar schriftelijk heeft gemachtigd om zijn levenswens te behartigen. Het UMCU trekt de wilsbewaamheid van de patiënt in twijfel. Rupert: ,,Gaat het hier nog om wat vader wil, of om wat Sophie wil.'' Volgens advocaat Kramer verkeert Hankes in het UMCU in ,,levensgevaar'', zij eist overplaatsing naar een ander ziekenhuis.

De rechter doet op 12 oktober uitspraak.

    • Rinskje Koelewijn