Leemhuis

Ir. Joan Leemhuis-Stout is de inmiddels afgetreden VVD-commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Toont zich op 24 oktober 1995 als enige binnen het college van Gedeputeerde Staten tegen het voorstel om te gaan bankieren. Ze had het meerderheidsbesluit voor vernietiging kunnen voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken, maar doet dat niet op grond van adviezen van derden. Ze had die tegenstand niettemin wat meer profiel kunnen geven, zo stelde de commissie-Van Dijk vorige week bij de presentatie van het rapport `Een doorboorde buidel'. Uiteindelijk legt ze zich loyaal neer bij het besluit van de gedeputeerden en accepteert ze de afspraak om het geheim te houden, waardoor Provinciale Staten geen controlerende taak meer konden uitoefenen. Afgelopen zomer blijkt dat Leemhuis geen enkel idee heeft van de omvang van het bankieren, hoewel onder vrijwel elke transactie haar handtekening is terug te vinden. Ze baart opzien met de mededeling dat zo'n handtekening geen verantwoordelijkheid impliceert. Leemhuis en gedeputeerde Heijkoop waren vanmorgen de enigen van het voormalige college die zich verdedigden voor de Provinciale Staten.