Korff

Ir. A.J. Korff is griffier van de provincie en actief lid van de VVD. Ambtelijk opperhoofd van de ruim tweeduizend medewerkers tellende organisatie. Formeel is hij eindverantwoordelijk voor wat er op de afdeling financiën gebeurt. Hij heeft in die hoedanigheid kennelijk niet geweten of niet willen weten dat thesaurier Karel Baarspul feitelijk over de rijksmachtiging beschikte om `per keer' maximaal tweehonderd miljoen gulden in- en uit te lenen. De commissie-Van Dijk oordeelt vernietigend over de rol van de griffier. Als de gewaarschuwde minister Peper (Binnenlandse Zaken) eind april Korff om opheldering vraagt, duurt het twee weken voordat de griffier toezegt een en ander uit te zoeken. Daarna blijft het in de hoek van Korff nog eens twee maanden stil tot de Ceteco-affaire in de openbaarheid komt.