Jorritsma hekelt foute cijfers over faillissementen

Minister Jorritsma (Economische Zaken) is boos op financieel onderzoeksbureau Graydon. Dat bureau stelde vorige week dat het aantal faillissementen dit jaar explosief is toegenomen. Volgens Jorritsma is de berekening van Graydon ,,onzin'' en is het aantal faillissementen juist afgenomen.

Graydon stelt dat het aantal faillissementen is toegenomen doordat de Economische Controledienst (ECD) ,,een oogje toeknijpt'' bij het verschaffen van kredieten met het oog op het intrekken van de Vestigingswet. Het bureau berekende dat het aantal faillissementen en de daarop gelijkende schuldsaneringen in de eerste negen maanden van dit jaar met 75 procent is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Onzinnig, oordeelt Jorritsma. ,,Nog vóór de plannen om vestigingseisen voor startende ondernemers af te schaffen zijn uitgevoerd, hebben ze al effect'', schamperde ze gisteren op een bijeenkomst van Fenit en ICT. Het intrekken van de wet is nog niet aan de orde. Bovendien verricht de ECD al vier jaar geen controle meer op de Vestigingswet.

Op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt Jorritsma dat het aantal faillissementen in de eerste helft van dit jaar met twintig procent is afgenomen ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar, van 2673 naar 1971 faillissementen.

Jorritsma wil met het intrekken van de Vestigingswet mensen stimuleren een onderneming te starten. Het oude middenstandsdiploma komt met het intrekken van de wet te vervallen, hetgeen `drempelverlagend' zou moeten werken. Het ministerie verwacht niet dat dit zal leiden tot meer faillissementen. Mocht dit wel zo zijn, stelt een woordvoerder, dan is er nog niets aan de hand zolang het aantal starters maar harder groeit.

Het ministerie heeft wel een verklaring voor de rekenfout van Graydon. Sinds december 1998 bestaat er naast de faillissementswet de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Die wet maakt het voor particulieren en eenmanszaken mogelijk eenmalig een schuld kwijtgescholden te krijgen. Sinds de invoering van de wet zijn bijna 3900 zaken behandeld. Tachtig procent daarvan betreft particulieren, aldus EZ. Graydon koppelde dat percentage aan kleine bedrijven. Graydon heeft volgens EZ de cijfers van de schuldsanering en die van de bedrijven verwisseld.