Heijkoop

De vanmorgen afgetreden gedeputeerde Jan Heijkoop (CDA) werd in 1995 en belast met natuur en agrarische zaken, waterkwantiteit en -kwaliteit en zorg om de provincie. Was ten tijde van `het besluit' tweede plaatsvervanger van Brouwer en dus staat ook zijn handtekening eronder. Heijkoop is niet zomaar een Zuid-Hollandse Gedeputeerde. Hij is de `big shot' van het CDA en nu dus de eerste man van de grootste partij binnen het college, nadat de VVD bij de meest recente college-vorming buiten spel is gezet. Het nu uiteengevallen college bestond uit CDA, PvdA, GroenLinks en GPV/RPF/SGP. Heijkoop verantwoordde zich vanmorgen na commissaris Leemhuis voor Provinciale Staten, zoals hij herhaaldelijk had laten weten te willen doen. Hij was liever ook gehoord door de leden van de commissie-Van Dijk.