EZ-geld in project Emmen

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken draagt met een investeringspremie van 16,7 miljoen gulden bij aan een uitbreidingsproject van Colbond Vliezen (Acordis) in Emmen. De totale investering voor verschillende deelprojecten bedraagt 175 miljoen gulden. Het project is belangrijk voor de regionale economie. Het leidt tot een directe werkgelegenheidstoename met 78 arbeidsplaatsen. Ook leidt het naar verwachting tot een indirecte werkgelegenheidstoename bij leveranciers van goederen en diensten.