Exacte studies hebben tevreden studenten

Hoe `zwaarder' de studie, des te meer waarderen studenten de opleiding. Vooral exacte studies op de universiteit oogsten bij hun eigen studenten veel waardering. Kritiek krijgen hbo-opleidingen zoals voor leraar, journalist en voorlichter die door de meeste studenten te licht worden bevonden.

Dit blijkt uit de Keuzegids Hoger Onderwijs 1999/2000, die morgen verschijnt. De gids bespreekt en vergelijkt opleidingen aan universiteiten en hogescholen. Daarbij gaat het om verschillen in profiel, in studietempo en in kwaliteit. Ook de arbeidsmarkt komt aan de orde.

In de gids worden 850 opleidingen op hun kwaliteit beoordeeld. Het oordeel over 350 opleidingen is afkomstig van visitatiecommissies. Ruim 500 opleidingen werden door studenten beoordeeld, waarvoor 25.000 studenten werden geënquêteerd. Universitaire studenten zijn gemiddeld iets tevredener dan hbo'ers. Ze vinden het onderwijs en de docenten interessanter en hebben minder klachten over huisvesting en faciliteiten. Veel studenten op hogescholen vinden hun opleiding niet boeiend en te licht.

In de ranking van `beste' universiteiten en hogescholen krijgt Maastricht aan de top gezelschap van Tilburg. De drie grote klassieke universiteiten in Amsterdam (UvA), Leiden en Utrecht scoren net als vorig jaar het laagst.