De Jong

De uit Leiden afkomstige PvdA'er Arie de Jong volgde in februari George Brouwer op als Gedeputeerde voor financiën. Hij was vanaf '95 `gewoon lid' van de Staten, in die zin dat hij ook voorzitter van de rekeningcommissie was. De leden daarvan hadden volgens de commissie-Van Dijk moeten zien dat de leningenportefeuille ,,als het ware explodeerde''. Maar de leden zeiden niks, want volgens Van Dijk was iedereen blij met de binnenstromende gelden. Niettemin zei De Jong deze zomer dat hij nooit heeft geweten van het bankiersbesluit. Brouwer had hem daar klaarblijkelijk bij zijn overdracht onkundig van gehouden. In juli, als de affaire naar buiten komt, opereert De Jong niet handig jegens de media en treedt af. Hij meende dat de pers niet onwetend had hoeven te zijn als zij de jaarverslagen wat beter zou hebben gelezen.