Brouwer

PvdA-Gedeputeerde George Brouwer is de genius achter `de revolutie' op het provinciehuis. Hij maakte in augustus 1993 een studiereis door de Verenigde Staten en raakte langdurig bedwelmd door de bestseller van Ted Gaebler en David Osborne Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, die als belangrijkste leidraad heeft: laat je leiden door doelen, niet door regels en procedures. En: richt je ook op het verdienen van geld, niet op het louter uitgeven ervan. Voormalig griffier B.B.M. van der Hart: ,,Deze vrucht van een studiereis die gedeputeerde George Brouwer had gemaakt, zoemde een jaar lang rond op het provinciehuis... De tent heeft in die tijd op zijn kop gestaan. Weg met dat suffe gedoe, klonk het.'' Brouwer stond aan de wieg van de bankierspraktijken, maar verklaarde aan de commissie-Van Dijk dat zijn ,,interesses gaandeweg een andere kant uitgingen''. Toen zich op 11 februari van dit jaar de omvangrijke déconfiture van schuldenaar Ceteco aandiende, duurde het nog vier dagen en weg was Brouwer. Hij vertrok naar het adviesbureau KPMG in Den Haag. Binnen KPMG is Brouwer inmiddels niet zeker van zijn positie.