Bloemendaal

Cees Bloemendaal is voormalig hoofd van de afdeling Financiën en als zodanig de directe chef van Karel Baarspul. Van Dijk wijst er op dat Bloemendaals toezicht op Baarspuls activiteiten volstrekt ontoereikend was en als zodanig onbegrijpelijk. Bloemendaal wist er kennelijk niets van en lichtte dus ook Korff, Brouwer en later De Jong niet in. Eigenaardig is wel dat het hoofd Financiën jaarlijks een geforceerd lage leningenbalans laat zien. Ook moet hij begin dit jaar geweten hebben van het dreigende fiasco rond de Ceteco-leningen. Als Peper eind april om opheldering vraagt, blijkt Bloemendaal per 1 mei vertrokken naar een andere baan op het Provinciehuis. Zuid-Holland doet namelijk aan `job rotation'.