Bewindsman zwicht voor Kamer

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur ziet onder druk van de Tweede Kamer af van zijn plan alle culturele instellingen te vragen tenminste drie procent van hun subsidie aan jongeren, allochtonen en ander `nieuw publiek' te besteden.

Musea, gezelschappen en orkesten hoeven alleen nog aan die norm te voldoen als ze in aanmerking willen komen voor extra subsidie voor die doelgroepen. Ze hoeven niet meer bang te zijn voor een strafkorting wanneer ze de norm niet halen.

Dat bleek vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de nota Culturele diversiteit. Een meerderheid van VVD, D66 en CDA had kritiek op de maatregel Van der Ploeg en steunde een motie die A. Nicolaï (VVD) namens de drie partijen indiende. Daarin werd de staatssecretaris gevraagd af te zien van de `drie-procentsnorm'. M. Visser-Van Doorn (CDA) diende ook alleen nog een motie in tegen de `drie-procentsnorm'. ,,We maken bezwaren tegen het strafkarakter van de maatregel, tegen de quota-achtige tendens waardoor alle instellingen over één kam worden geschoren en tegen de bureaucratische bemoeizucht die eruit spreekt'', zei de VVD-er Nicolaï.

In juni nam de Tweede Kamer ook al een motie aan tegen het plan van Van der Ploeg. De Kamer had toen lof voor Van der Ploegs streven een breed publiek te interesseren voor kunst, maar had grote moeite met ,,de negatieve impuls'' die er van zijn plannen uitgaat.

Om tegemoet te komen aan de kritiek van de Kamer had Van der Ploeg zijn plannen al enigszins aangepast. Om het positieve karakter van de maatregel te benadrukken stelde Van der Ploeg instelling die aan de norm voldoen twee procent extra subsidie in het vooruitzicht. Maar VVD, D66 en CDA bleven bezwaar maken tegen het feit dat Van der Ploeg de mogelijkheid behield instellingen te straffen in het geval ze niet aan de norm zouden voldoen.

Van der Ploeg zwakt zijn plan nu zover af dat het strafkarakter er helemaal uit verdwenen is. ,,Ik wil Kamer tegemoet komen door het stimulerende deel van de maatregel te vergroten, en door de quotering weg te nemen'', zei de staatssecretaris vanmiddag. Instellingen hoeven nu alleen nog aan de `drie-procentsnorm' te voldoen als ze in aanmerking willen komen voor twee procent extra subsidie, bedoeld voor het trekken van `nieuw publiek'. Van der Ploeg vraagt wel van alle instellingen dat ze bij het aanvragen van subsidie aangeven wat ze zullen doen om bijvoorbeeld jongeren en allochtonen te interessen voor hun werk, maar hij verbindt daaraan geen norm. Met die toezegging waren VVD, D66 en CDA tevreden.