`Basishonorering voor medisch specialisten'

Voor medisch specialisten moet honorering op basis van geleverde productie definitief verleden tijd worden. Ze krijgen in de toekomst een basishonorarium met een toeslag voor onregelmatige werktijden, werkdruk en praktijkkosten. De goodwill die de zittende specialisten hebben betaald, wordt dan omgezet in `rechtvaardige' pensioenrechten.

Dat zegt directeur-generaal volksgezondheid H.J. Schneider van het ministerie van VWS in het weekblad Medisch Contact. Volgens Schneider is nu de tijd rijp om het basishonorarium voor medisch specialisten door te zetten. Hij meent dat regionale en lokale initiatieven, waarbij het inkomen van specialisten in de ziekenhuizen niet meer uitsluitend afhankelijk is van het aantal verrichtingen, de ,,zekerheid, rust en lol in het werk'' hebben hersteld.

De afspraak tussen de landelijke organisaties van ziekenhuizen, verzekeraars en medisch specialisten om te werken aan een ander financieringssysteem, biedt volgens hem geen soelaas. In dit systeem worden alle kosten – ook die van het ziekenhuis – van bijvoorbeeld een operatie gestandaardiseerd in rekening gebracht. Die methode is nodig om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke kosten. Ze kan echter niet dienen als basis voor de honorering van ziekenhuizen en medisch specialisten. Dat zou, zo meent hij, immers een `open eind-financiering' inhouden en bovendien tot een enorme bureaucratie leiden.

Schneider gaat er vanuit dat de medisch specialisten een grote behoefte hebben aan een nieuw honoreringssysteem dat zekerheid biedt en niet langer leidt tot ongerechtvaardigde (grote) inkomensverschillen tussen de specialismen. Weer terugkeren naar het oude verrichtingensysteem, waarmee enkele ziekenhuizen in de afgelopen maanden mee hebben gedreigd, is ,,een ramp die alle innovaties zou tegenhouden'', aldus Schneider.

In verscheidene ziekenhuizen wordt inmiddels gewerkt aan een basisinkomen voor de daar werkzame (vrij gevestigde) medisch specialisten. Ook wordt er op veel plaatsen al iets gedaan aan de grote inkomensverschillen tussen specialismen. De orde en de landelijke organisatie van ziekenhuizen zijn het in grote lijnen ook eens over een aanpak van de `goodwill' die beginnende specialisten bij de toetreding tot een maatschap vaak moeten betalen. Dit `sleutelgeld' dient te verdwijnen. Beide organisaties praten met minister Borst over de financiering van de daaraan verbonden kosten. Ook wil de orde de garantie dat ook na afschaffing van de goodwill de specialist als `vrije ondernemer' in het ziekenhuis kan blijven werken.

In een reactie zegt de orde van medisch specialisten over de uitspraken van directeur-generaal Schneider opheldering op het ministerie te hebben gevraagd. De orde zal zijn leden dezer dagen op de hoogte stellen van de inhoud van het gesprek dat het bestuur met Schneider heeft gehad.