Baarspul

Provinciaal thesaurier Karel Baarspul is al eind jaren tachtig actief met de financiën van de provincie. Stelt in '95 voor om te gaan bankieren en kan na het instemmend besluit zijn `eigen bedrijfje' binnen de provincie beginnen. De commissie-Van Dijk zegt dat zijn voorstel tot het besluit `uitmuntte door beknoptheid en ondoorgrondelijkheid'. Het eindigt met de slotzinnen: ,,risicoloos, winstgevend voor alle betrokken partijen, voorziet in een behoefte, doet niemand oneigenlijke concurrentie aan en is ethisch verantwoord. En de provincie is niet de enige die zo optreedt.'' Baarspul leent uiteindelijk voor een totaal van 1,7 miljard gulden aan banken en bedrijven. Zijn administratie lijkt tamelijk chaotisch, de commissie-Van Dijk - twee maanden lang bijgestaan door accountants - blijkt 400 miljoen gulden ,,niet te kunnen vinden''. Baarspul levert veel materiaal aan voor de papiervernietiger. Hij zegt daar door de provincie toe te zijn aangezet. Hij is geschorst, maar niet precies duidelijk is waarom. Volgens Baarspul komt het door een geheime lening van tien miljoen aan de noodlijdende gemeente Gouda. Tegen Baarspul loopt een strafrechtelijk onderzoek.