Zelfmoordcijfers

Het artikel `zelfmoord, niet langer romantisch' (NRC Handelsblad, 30 september) gaat over de daling van het aantal zelfmoorden in Nederland sinds 1984. Professor Kerkhof zoekt de verklaring hiervoor in de betere hulpverlening die de geestelijke gezondheidszorg biedt.

Ik denk dat een gedeelte van de daling óók verklaard wordt door het volgende: in Nederland kunnen mensen die geconfronteerd worden met een ernstige lichamelijke ziekte tegenwoordig gelukkig in het algemeen rustig en open met hun arts spreken over de mogelijkheid van euthanasie als het lijden ondraaglijk wordt.

Het is dus niet ondenkbaar dat in specifieke gevallen zelfdoding is vervangen door euthanasie of artsenhulp bij zelfdoding. Het motief `fysiek lijden' dat in 1970 nog voor negen procent van de zelfmoorden als hoofdmotief werd geregistreerd, was in 1994 gedaald naar vijf procent, zo meldt de CBS-publicatie `Vijfentwintig jaar zelfdoding in statistieken 1970-1994'.

    • Martine Cornelisse