Werk aan balgstuw hervat

Meer dan een jaar heeft het werk stilgelegen. Vanaf morgen wordt er echter weer gewerkt aan de balgstuwkering bij Ramspol, een stormvloedkering van 180 meter die West-Overijssel moet vrijwaren van hoogwater.

Op 15 augustus 1998 werd er een begin gemaakt met de bouw van de `unieke' stormvloedkering bij Ramspol, de plek boven Kampen waar het Zwarte meer in het Ketelmeer stroomt. Aan het begin van het Ketelmeer zou een zogeheten balgstuw worden gebouwd; drie ballonnen van zestig meter elk die in het geval van dreigend hoogwater kon worden opgepompt met lucht en water. Zou, want al snel ontstond er grote onenigheid tussen aannemer HBW (Hollandsche Beton- en Waterbouw) en opdrachtgever Waterschap Groot Salland. De ruzie betrof de keuze van het doek van de balgstuw en de wijze waarop de balgen worden vastgeklemd. Volgens berekeningen van het Waterschap was het doek waarvoor de aannemer had gekozen, niet sterk genoeg. Maar volgens de aannemer was er geen enkel probleem. Het overleg raakte augustus vorig jaar in een impasse, waarop de bouw werd stilgelegd. En ondanks lange vergaderingen en heftige discussies lag de bouw stil. Tot op heden. Want het Waterschap en de aannemer zijn het nu eens over het doek en over de `aanhechting'. Anders dan HBW wilde, wordt er nu gebruik gemaakt van rubberdoek dat versterkt is met nylon. HBW wilde rubberdoek, versterkt met Kevlar.

De stuw had op 1 juli van dit jaar gereed moeten zijn. Streefdatum is nu 1 januari 2001.