Water in Westland weer onder controle

Schrik in het Westland door de hevige regenval van de afgelopen 24 uur, maar de pompen zijn inmiddels weer uitgezet.

Langs de Galgeweg in 's Gravenzande liggen de brandslangen slap in de berm, de pompen zwijgen. Het is half acht in de morgen en het gevaar lijkt geweken. Kwekers en tuinders zijn in het licht van schijnwerpers bezig de laatste restjes water uit hun kassen te vegen. ,,Door het oog van de naald!'', roept één van hen.

Enkele uren later stelt het crisisteam van het Hoogheemraadschap Delfland op het hoofdkantoor in Delft vast dat men ,,de algemene situatie'' onder controle heeft.

Het hoge water zakt met een centimeter per uur, de boezemgemalen pompen op topcapaciteit het water naar de Nieuwe Waterweg. Voor hoe lang? ,,Dat hangt helemaal van het weer af'', zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap. Hoe meer de noordwestenwind aanwakkert, hoe moeilijker het wordt om van het regenwater in de polders van het Westland af te komen. Ook daarom blijft de `hoogste alarmfase', die maandagmorgen is afgekondigd nadat er in 24 uur 72 millimeter was gevallen, nog ten minste tot morgen van kracht. Het crisisteam blijft eveneens in functie.

De verbetering van de situatie is vooral het gevolg van het feit dat er in de afgelopen nacht niet veel regen is gevallen. Toch staan in de legerplaats Oirschot enkele honderden militairen klaar om te helpen met zandzakken sjouwen voor het geval de buien weer losbarsten boven het gebied.

Ook in de Oranjewijk in De Lier kunnen de bewoners opgelucht adem halen. Sinds vijf uur maandagmorgen is de brandweer daar bezig geweest met pompen. ,,Het water moest weg uit de vijver, naar de buitensloten, waar de gemalen er aan kunnen trekken'', legt brandwacht Martin Loran uit. Hij staat maandagavond bij een van de pompen waar ook nieuwsgierige bewoners op af zijn gekomen. Om elf uur die avond, denkt hij, zouden de pompen al uitgezet kunnen worden. ,,We gaan nog maar even door, om helemaal zeker te zijn. De mensen die de ellende van vorig jaar hebben meegemaakt, zijn nu allicht erg ongerust'', aldus Loran.

Bestuurder Kees Duijvesteijn van de Kring Westland van de Westelijke Land en Tuinbouworganisatie (WLTO) is voorzichtig: ,,Als het weer zo blijft, is een grote ramp nog steeds niet uitgesloten''. Aan het eind van de morgen stapt hij in zijn auto om de schade te gaan inventariseren. Duijvesteijn schat dat ten minste twintig tuinders behoorlijk last hebben gehad van het water. Of ze in aanmerking komen voor een schadevergoeding op basis van de hiervoor geldende regeling, kan hij niet zeggen. ,,Dat moeten we nog bekijken, het hangt vooral af van de hoeveelheid water die er in een bepaalde tijd is gevallen''.

Kwekers en tuinders die dat willen kunnen op de diverse gemeentehuizen de bijbehorende formulieren al vast gaan invullen. In de loop van de middag zou een aantal kwekers worden bezocht door staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat). De grootste dreiging deed zich voor bij de Poelkade en de Groenweg in `s Gravenzande.

De WLTO-bestuurder vindt overleg tussen overheid, Hoogheemraadschap en de belangenorganisaties noodzakelijk, onder meer om plannen voor de langere termijn te maken. Zo langzamerhand zien alle partijen wel in dat het Westland veel te dicht is bebouwd. ,,Als verplaatsing van bedrijven noodzakelijk is om de noodzakelijke verbetering te bereiken, dan zijn we daar niet op voorhand tegen'', aldus Duijvesteijn. Afwachten is volgens hem ,,maatschappelijk onverantwoord''.