Varkensstapel net zo groot als voor uitbraak pest

De varkensstapel in Nederland is afgelopen jaar met ruim 300 duizend varkens toegenomen tot 13,9 miljoen. Daarmee is de varkensstapel weer net zo groot als in augustus 1996, voor de uitbraak van de varkenspest. Het aantal bedrijven met varkens is ten opzichte van vorig jaar met ruim 15 procent afgenomen tot zo'n 16.000 bedrijven. In vergelijking met 1996 is het aantal varkenshouderijen met bijna een kwart afgenomen. Er komen steeds minder bedrijven die weinig varkens houden. Dit blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De toename van de varkensstapel wordt vooral veroorzaakt doordat er meer biggen zijn dan in 1998. Het aantal vleesvarkens is in 1999 licht gedaald.