Truckchauffeurs blokkeren wegen om vrij weekeinde

Het Europese vrachtverkeer is vandaag getroffen door bliksemacties van vrachtwagenchauffeurs. In vijftien landen maar vooral in Frankrijk ontstonden grote vertragingen.

De `routiers' protesteerden tegen aantasting van het truckvrije weekeinde en vóór uniforme Europese werktijden.

De Europese ministers van Transport komen morgen in Luxemburg bijeen om te trachten een compromis te vinden. De Europese Commissie heeft voorgesteld het in een aantal landen geldende weekendrijverbod sterk te beperken.

Centraal gelegen grote landen als Frankrijk en Duitsland, en Italië en Spanje voelen daar niets voor. Zij hebben een rijverbod voor trucks dat zich over de zaterdag en zondag uitstrekt. Minder centraal gelegen Europese landen als Groot-Brittannië, Nederland en de Scandinavische landen plus Portugal zijn juist voor afschaffing van rijbeperkingen.

Onder het motto `Vermoeidheid doodt' richtten routiers vandaag in Frankrijk op tientallen plaatsen blokkades in. Die mikten vooral op andere vrachtwagens; de chauffeurs kregen actiebulletins uitgereikt om hen bewust te maken van de motieven achter de strijd.

Personenauto's werden in veel gevallen doorgelaten, maar de vertragingen waren aanzienlijk.

De `routiers' hadden hun acties in de eerste plaats gericht op belangrijke grensovergangen met het omringende buitenland. Zo meldden zij `barrage filtrants' bij de Franse in- en uitgang van de Kanaaltunnel in Coquelles, bij Calais, bij de Frans-Spaanse grensovergang, op de Pont de l'Europe bij Straatsburg, een belangrijke grens met Duitsland, en op de grens aan de autoweg Lille-Gent.

Bij verrassing was ook het autoverkeer in het Franse binnenland ernstig verstoord door de acties. In de omgeving van Clermont-Ferrand waren vijf barricades ingericht. De autoweg Marseille-Lyon was bij Lançon in de Provence zelfs helemaal geblokkeerd. In de Moezelstreek en elders in Noord-oost Frankrijk waren verschillende blokkades geïnstalleerd.

Het truckvrije weekeinde is een bewogen onderwerp in Frankrijk. Bij de instelling ervan in de jaren '80 waren de bonden fel tegen. Ook toen werd het verkeer stilgelegd uit protest. Inmiddels zijn de routiers gaan hechten aan hun vrije weekeinde. Dat heeft hun totale werkweek niet korter gemaakt, maar wel twee vaste dagen thuis opgeleverd.

Franse werkgevers en werknemers voelen zich bedreigd door wat zij noemen `sociale dumping' van sommige `ultraliberale' landen. Omdat Frankrijk zich ziet als hét Europese verkeerskruispunt hebben landen aan de uiteinden van Europa belang bij zo min mogelijk restricties, terwijl de Fransen bang zijn dat gehaaide buitenlandse ondernemers met lage sociale standaarden hun werk komen afpakken.

Dagelijks rijden naar schatting een half miljoen vrachtwagens door Frankrijk. In het vrachtvervoer over de weg werken in Europa meer dan anderhalf miljoen mensen.

De Franse routiers hebben een traditie van harde gevechten, waarbij de overige verkeersdeelnemers regelmatig in gijzeling worden genomen.

Overigens zijn de arbeidsomstandigheden van de Franse routiers zeker niet beter dan in landen waar minder wordt gestaakt. De Franse bonden willen dat in heel Europa een 48-urige werkweek gaat gelden. Die ligt nu vaak rond de 60 uur. Duitse chauffeurs verkondigden vandaag op de Pont de l'Europe dezelfde opvattingen.

    • Marc Chavannes