Topambtenaar bij Onderwijs neemt ontslag

De directeur-generaal beroepsonderwijs, dr. W. Weeda, is met onmiddellijke ingang vertrokken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Topambtenaar Weeda legt zijn functie neer, omdat hij het niet eens is met het voorgenomen veranderingsproces van het departement noch met de rol van de bestuursraad daarbij.

Volgens een woordvoerder van het departement van OC & W heeft Weeda ,,in goed overleg'' besloten weg te gaan.

Weeda krijgt, met behoud van salaris, ,,enige tijd om zich op een nieuwe werkkring te oriënteren'', aldus deze woordvoerder.

De 52-jarige Weeda is ruim twee jaar lid van de zes leden tellende bestuursraad van het ministerie geweest. De leden van de raad hebben laatstelijk veelvuldig overleg gevoerd over nieuw beleid op het ministerie, waarbij ook de inbreng van de bestuursraad aan de orde kwam. Bij dat overleg bleek, zo meldt het ministerie, dat er tussen directeur-generaal Weeda en de andere leden van de bestuursraad ,,een wezenlijk verschil van inzicht bestaat over de te varen koers''.

De woordvoerder wilde vanochtend niet verder ingaan op de aard van het meningsverschil.

Eerder dit jaar kondigde J.Leenhouts haar ontslag aan bij het ministerie. Ze was als directeur van de zogenoemde afdeling BVe (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) een van de naaste medewerkers van Weeda.

Met ingang van 1 november aanstaande gaat Leenhouts aan het werk bij het ministerie van Economische Zaken.

Volgens de woordvoerder van het departement van OC & W heeft haar overstap ,,absoluut niets'' te maken met het opstappen van directeur-generaal Weeda.

Weeda kwam op 1 maart 1997 in dienst bij het ministerie. Daarvoor was hij voorzitter van de directie van de Stichting Gezondheidzorg Oostelijk Zuid-Limburg.

Ook leidde hij het bestuur van de Hogeschool Midden-Nederland. Bij het ministerie van Onderwijs volgde hij F. Mertens op, die inspecteur-generaal van het onderwijs werd.